top of page

Polityka Sklepu

Regulamin

Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z regulaminem zamieszczonym poniżej.
 

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

 

Przedstawiona na stronie oferta produktowa może odbiegać od faktycznych stanów magazynowych.

 

Przed dokonaniem  każdego zamówienia oraz wykonaniem płatności na konto firmy lub przez system płatności kartą kredytową, prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie e-mail z zapytaniem, celem potwierdzenia dostępności zamawianego produktu.

 

Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

 

W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: info@bakap.pl

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Polityka Prywatności

Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

Korzystanie ze strony internetowej bakap.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności (wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Płatności

Klient posiada dwie możliwości dokonania płatności:

1. Zakup bezpośrednio przez serwis bakap.pl
2. Przedpłata przelewem tradycyjnym
 

Płatności przelewem tradycyjnym prosimy dokonywać na następujący nr konta:

 

P.P.H.U. BAKAP Paweł Maksym

ING Bank Śląski Oddział w Łodzi

77 1050 1461 1000 0022 6991 5134

bottom of page